Huisregels

In The Base gelden een aantal regels. Sommige regels zul je misschien een uitdaging vinden, andere niet.
We hebben ze hieronder op een rijtje gezet. Bij het betreden van de jeugdsoos, accepteer je de huisregels.

Onze regels zijn geen doel, maar een middel om er voor te zorgen dat iedereen weet waar hij/zij aan toe is en zich veilig en op z’n gemak voelt in The Base.

 

Algemene regels

ü  Iedereen is welkom (woonachtig in Maasland en gaat naar het voortgezet onderwijs)

ü  Bezoekers van The Base zorgen met elkaar voor een positieve sfeer.

ü  Alle aanwijzingen van de leiding die verband houden met huisregels, moeten altijd opgevolgd worden.

ü  Binnenkomen doe je tussen 19:30 en 19:45 uur. Zorg dat je op tijd bent!

Vooraf meld je je aan via het digitale aanmeldformulier.

ü  Een soosavond duurt tot 22:30 uur, wil je eerder weg, dan mag dat.

Meld je dan af bij de leiding.

ü  Parkeer je fiets op de aangewezen plaats.

ü  Hang je jas beneden aan de kapstok.

ü  Laat waardevolle spullen thuis. The Base is niet aansprakelijk voor verlies, schade of diefstal.

ü  Heb respect voor andermans eigendommen en blijf van andermans spullen af.

ü  Je bent zuinig op alle materialen die je mag gebruiken.

ü  Maak je iets stuk? Of zie je dat iets stuk is gegaan? Meld dit dan aan de leiding!

ü  Ruim je rotzooi/afval op, dit deponeer je in één van de prullenbakken.

ü  Als er iets is (wat dan ook), maak er dan melding van bij de leiding

 

Het is verboden om

ü  Door het gebouw te hangen en rennen.

ü  Zelfstandig de lift te gebruiken.

ü  Binnen de jeugdsoos te roken/vapen.

ü  Drugs en/of alcohol in bezit te hebben, te gebruiken of te verhandelen.

ü  Wapens of andere voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden, in bezit te hebben.

ü  Te discrimineren, te schelden, grof taalgebruik uit te slaan, te treiteren of te kwetsen.

ü  Tegenover anderen ongewenst gedrag te vertonen.

 

Maatregelen

Bij overtreding van de genoemde regels houdt het bestuur van de Jeugdsoos zich het recht om maatregelen te nemen. Deze maatregelen kunnen bestaan uit:

ü  Bij overtreden van de regels zal de leiding in gesprek gaan met de overtreder(s).

ü  Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt een waarschuwing of, indien nodig, een gepaste sanctie opgelegd.

ü  In beslag nemen van meegebrachte goederen.

ü  De leiding kan ook kiezen voor directe verwijdering.

ü  Ontzegging van de toegang.

ü  Op de hoogte brengen van ouder(s)/verzorger(s)

ü  In geval van (soft)drugs zal contact worden opgenomen met Politie.

 

Algemene bepalingen

ü  Dit reglement geld vanaf 1 januari 2022

ü  Dit reglement geldt tijdens openingstijden en/of activiteiten in de Jeugdsoos en de nabije omgeving van de Jeugdsoos.

ü  Dit reglement geldt ook tijdens activiteiten van The Base Go’s Outdoor.

ü  Eventuele schade kan op de dader(s) worden verhaald

 

Beeldmateriaal

Tijdens de openingsavonden wordt foto en/of videomateriaal opgenomen ten behoeve van promotionele doeleinden (website, flyers etc.). Iedereen die The Base bezoekt stemt toe in het maken van deze opnames en publicatie van het materiaal. Mocht er een foto en/of videomateriaal verwijderd moeten worden van de website/social media, zoek dan contact met de organisatie via de mail (info@thebasemaasland.nl) en vermeld daarbij om welke foto/videomateriaal het gaat.